top of page

שחורה אני ונאוה

.

A knitting project inspired by the Song of Songs (book of the Bible).

Addressing questions of race, color and gender - Reference to the skin color in the holy letter.

 

"שחורה אני ונאווה"

בחרתי לחקור את נושא צבע העור "השחור" במקרא.

נושא זה לקח אותי באופן מיידי לכתב המדהים " שיר השירים". שלמה התאהב ביפה בנשים, שהייתה בעצם שחורה, שחרחורת כך כונתה. אך, מנגד היה בוז רב ל"יפה בנשים" לאורך הכתב , בזו לה על צבע עורה והיותה שחורה. היפה ניסתה לתרץ ולהצדיק את צבע עורה בכך שהיא עובדת אדמה. אז מהי הסטירה הזו בכתב ? איך יכלו לבוז לאישה שנקראה היפה בנשים על יופיה? הרי היא היפה ביותר! האם ההתייחסות הפוגענית הזו גורפת לאורך כל המקרא ? לאחר שאלות רבות שהופנו לפרשנים שונים , מחקר מעמיק ממקורות מידע רבים ואין ספור תשובות. הגעתי לתשובה שאין תשובה. אין תשובה חד משמעית בעניין. בעייני זו מהות הספר הקדוש שלנו – רבדים, פרשנויות, מיסתורין ודברים שאולי לעולם לא נוכל להבין.

הפרוייקט עשוי ובנוי כך בניסיון להעביר את תחושת המסתורין ,נסתר וגלוי, השחור לעומת הלבן וביחד איתו, הרבדים והשכבות.

 

 אך יש קסם אחד גדול , כשאני משליכה את התשובה שלא קיבלתי לחיים שלנו ולעידן שבו אנו חיים, המתעסק רבות באידיאל היופי, בצבע העור, במשקל שלנו, ולבסוף אני מקבלת תשובה גדולה ומלאה – אין אידיאל ואין טוב יותר - אהבה, קבלה והכלה עצמית , אהבה, קבלה והכלת השונה זו התשובה שלי

bottom of page